Miljøselskapet Iris er eid av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Iris skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.

Vår filosofi er at rett avfallsbehandling er miljøvern i praksis. Siden det første driftsåret i 1994 har Iris bygd opp et system for avfallshåndtering og kildesortering som gjør at Salten regionen er i Norgestoppen med hensyn til gjenvinning av avfall. Iris betjener husholdninger og bedrifter i hele Salten.

[SKJEMAER FOR BESTILLING OG ENDRING TJENESTER/ENDRINGER I KUNDEFORHOLD]