Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskolene, videregående skole samt ungdomsklubbene i kommunen.

Ungdområdet skal være et kontaktorgan for det offentlige mot saker som angår barn og unge og vice versa. Ungdområdet har også miljømidler til tildeling. Årlig tildeler også Ungdomsrådet en "barn og unge-pris". 
 
Sekretær for ungdomsrådet er Gunn Lisbeth Pedersen. Tlf 75 60 40 77
 

Retningslinjer for ungdomsrådets miljømidler