Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn

Norsk statsborger bosatt i utlandet etter 10 år

Når du har vært bosatt i utlandet i over 10 år, faller du ut av manntallet. Du må være manntallsført for å få avgitt godkjent stemmegivning.

Det må søkes for hvert valg for å bli innført i manntallet.

Trykk her for søknadsskjema.