Fauske kommune ny logo_120x40

Varsel om oppstart

Områderegulering av arealer for gruvedrift langs Langvatnet i Sulitjelma

Varsel om oppstart av områderegulering av arealer for gruvedrift langs Langvatnet i Sulitjelma. I den forbindelse legges forslag til planprogram for ny drift i Sulitjelma ut til offentlig ettersyn i perioden 29.06 – 02.09.2013.

Kommentarer/ innspill til det igangsatte planarbeidet kan rettes innen 02.09.2013 til: A/S Salten Kartdata, 8205 Fauske.

Tips en venn Skriv ut