Fauske logo sentrert_100x100_100x87

1.1.2015 overtar Enhet kultur ansvaret for utleie.

Endringer i utleie av Valnesfjord Helse- og sosialsenter

Fra 1.1.15 er det enhet kultur som har overtatt ansvaret for utleie av kafeen (biblioteket)ved Valnesfjord Helse og sosialsenter.
Det blir noen praktiske endringer i forbindelse med utleien som brukerne må gjøre seg kjent med.

Rent praktisk er det Strømsneskiosken som vil forestå utleie av kafelokalet i henhold til regler/rutinbeskrivelser.
Utleie foregår etter følgende rutine:

BESTILLING:
Alle brukere må ringe Strømsneskiosken på telefon 75 64  93 80, eller stikke innom kiosken, for å bestille kafeen.
Strømsneskiosken legger inn bookingen på egnet kalender.
Faste kommunale brukere har fortrinnsrett til bruk av kafeen.
Strømsneskiosken fyller også ut utleieskjema med alle kontaktopplysninger.
Alle brukere som skal faktureres får faktura fra Fauske kommune.

UTSKRIVING AV NØKKEL:
Strømsneskiosken sjekker «kalender» før utskriving av nøkkel skjer.
Strømsneskiosken har egen nøkkelutskrivingsbok som leietaker må signere i når den hentes.  Når den leveres tilbake signerer som mottatt tilbake.
Strømsneskiosken gir leietaker muntlig beskjed om at ved tap av nøkkel vil den måtte erstattes og det koster kr 450,-.

INNLEVERING AV NØKKEL:
Hvis nøkkel ikke er levert inn innen avtalt tid/sted belastes leietaker med kr 100,- som faktureres.

ØVRIGE BRUKERREGLER:

Kafelokalet kan leies til:
Lag-/ foreningsvirksomhet –
Politiske partier
Private

Kafelokalet kan benyttes til:

Leiepris

Barnedåp

620,- per døgn

Kafevirksomhet

620,- per døgn

Møter/nettverksgrupper

0,-

Minnestunder/ 70/75/80-årsdager

620,- per døgn

Konfirmasjon

620,- per døgn

Foreningsaktivitet for voksne – ikke møter (barn gratis i hht kommunens betalingsregulativ)

120,-

Tilleggsgebyr

Pris

For manglende vask/renhold

Kr 300,-

Skader på inventar og utstyr

Erstattes med pris for nytt

Alle leiepriser gjelder kun leie av bygget – kjøkkenutstyr kan benyttes, men utleier eier ikke dette – det gjør bygda.

Alle som bruker/leier lokalene rydder etter seg og forlater lokalene som da de kom. Dette omfatter:

  • Alle møbler og utstyr settes på plass
  • Skyveveggen mellom kantine og møterom skal være lukket
  • Alle som benytter kjøkkenet enten med eget eller senterets kopper/utstyr må sørge for at utstyret er vasket og satt på plass, og vaskekum rengjøres slik at det er hygienisk for neste bruker. Brukt bestikk, servise og kjøkkenutstyr rengjøres.
  • Søppel fjernes, og bæres ut i søppeldunk.  Dersom søppeldunken er full må avfallet tas med
  • Bord tørkes av
  • Gulvet moppes. Bruk kun lett fuktig mopp uten tilsatt rengjøringsmiddel
  • Kontroller at alle lys er slukket, også på toalettene.
  • Kontroller at alle vinduer og dører er lukket og at ytterdører er låst når bygningen forlates.
  • Forsvinner utstyr fra kjøkken vil det ikke bli erstattet av utleier.
Tips en venn Skriv ut