Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Kriseteam psykososialt/Overgrepsmottaket i Salten
ImageHandler
Hovedmeny

Overgrepsmottak

Legevakten i Bodø har et eget døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for overgrep. Tjenesten er gratis, og alle på legevakten har taushetsplikt

Mottaket er et tilbud til alle innbyggere i: Bodø, Fauske, Sørfold, Røst, Værøy, Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy.

Bodø legevakt, telefon: 116 117

Du kan kontakte mottaket direkte, via politi eller via Krisesenteret.