Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

 Det er tatt 125 tester. Èn person er bekreftet smittet. Vi venter svar på noen få prøver. 

[LES MER]

Individuell plan (IP)

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.

Om SamPro - den nettbaserte IP'en

SamPro er et nettbasert program der personen som eier planen(planeier) samt foresatte/verge og andre deltakere/tjenesteytere logger seg inn på et sikkert nettsted der IP ligger elektronisk. Man må ha brukernavn og passord for å komme inn. I tillegg får man en personlig kode på sms som må legges inn som ekstra sikkerhet ved innlogging. For aktører som benytter Norsk helsenett benyttes denne som sikker informasjonskanal.

Koordinator vil i det enkelte tilfelle sørge for å innhente kontaktinformasjon fra dere som samarbeidsaktører som gjør det mulig for oss å legge dere inn som deltakere.

Når man er pålogget kan man se hva som står i planen, hva som er planlagt fremover og hvem som har ansvar for de enkelte tiltak. Man har også en egen oversikt over de enkelte som yter tjenester og deltar i ansvarsgruppen.

Det er en egen kalender funksjon slik at man raskt kan se hva som er planlagt fremover. For eksempel neste ansvarsgruppemøte. Man kan også se hendelser som ligger bakover i tid. Det vil også ligge innkallinger og referater fra ansvarsgrupper i SamPro.

Det er en egen meldingsfunksjon i SamPro der en sikkert og enkelt kan sende en forespørsel til sin koordinator eller til hele ansvarsgruppen hvis man ønsker det. Det vil være mulig for den enkelte selv å se hvem som har vært inne og lest forespørselen. Vi håper individuell plan i SamPro kan bidra til en enda mer aktiv, tilpasset og tilgjengelig plan for de vi yter tjenester til og/eller deres foresatte.

Det er planeier/foresatte som gir samtykke til IP i SamPro før oppstart, og dermed tilgang for deltakere/tjenesteytere i ansvarsgruppen. Godt informert samtykke er grunnlag for å dele opplysninger elektronisk. Samtykke og sikker behandling av opplysninger er derfor helt sentralt i vår kvalitetsarbeid. Deling av opplysninger mellom helseaktører er hjemlet i Lov om pasientjournal §9.

Koordinator vil også gi informasjon og opplæring i bruken av SamPro i ansvarsgruppen etter hvert som den nettbaserte løsningen blir benyttet. Se ellers www.sampro.no

For mange er en nettbasert løsning uvant og vi er opptatt av at både planeiere, foresatte og tjenesteytere opplever dette som trygt og ryddig.

HER kan du se E-læringsvideoer som omhandler individuell plan; Generell informasjon og opplæring i arbeidet med IP.

E-læringskurs