Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie
nullmobbing
Skole gammel

Null mobbing

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.


Det kan være mange grunner til at barn ikke trives. Mobbing og plaging kan være en av dem. Utdanningsdirektoratet har laget en guide om hvilke rettigheter barn har og hvordan man kan gå frem i kontakten med barnehagen eller skolen.

Her finner du link til http://www.udir.no/nullmobbing/