- I hele 44 år har du jobbet for innbyggerne i kommunen vår, og det står det respekt av, sa varaordfører Linda Salemonsen da hun holdt tale til Wigdis.

Det startet altså på skolekontoret i 1973. Den gang var det herredsstyret, med sine 41 medlemmer mot 27 i dag,  som foretok ansettelser. Av de 16 søkerne, var det Wigdis Ingvaldsen som ble valgt.

Den gang hadde hun kontor i det gamle rådhuset/herredshuset. Der ble hun i 30 år. Etter skolekontoret, var hun ved kommunekassen.

- Det kom blant annet en del sigøynere innom. Som hadde med seg en anvisning fra sosialkontoret, og skulle hente penger hos oss.

Den dagen de flyttet fra det gamle rådhuset til administrasjonsbygget, tok Wigdis rett og slett pengekassen under armen og gikk til administrasjonsbygget til sitt nye kontor Det er også der hun er i dag. I dag må hun forholde seg til data på mange områder. Hun hadde gått handelsskolen, men heller ikke der var det mye dataundervisning.

- Vi hadde en time med EDB i uka, men det var jo ikke data slik som i dag. Det var mer vanlig med stensilering, og vi hadde heller ikke elektriske skrivemaskiner i starten.

Mange vet hvem «ho Wigdis» på servicetorget er. Ei dame fra Finneid, tre barn, 3 barnebarn, gift og bosatt i Hauan. Som trives godt ved servicetorget. Hun har sett rådmenn og ordførere komme og gå, og har vært med på mange omorganiseringer, effektivisering, nedbemanning og endringer. En ting hun husker godt, var da servicetorget skulle overta turistinformasjonen.

- Det var bare å brette opp ermene og skaffe seg ordbøker. En gang kom en utlending som skulle til Hellemobotn. Jeg ringte både hit og dit for å finne ut hvordan han kunne komme seg på tur, men det viste seg å være nokså komplisert med busstider, så jeg anbefalte han å dra til Rago. Det gjorde han.

62-åringen synes kommunen har vært en god arbeidsgiver.

- Jeg har hatt mange ledere. Kanskje mest husker jeg Håkon M. Pettersen som min første sjef. Det var aldri et ondt ord, selv om jeg sikkert gjorde en del feil som 17 åring og helt fersk.

Varaordføreren avsluttet talen til Wigdis slik:

- Fru Pettersen – på vegne av Fauske kommune vil jeg få takke deg for innsatsen du har bidratt med gjennom dine 44 år i kommunen, i tjeneste for innbyggerne våre. Og som nåtidens leder av servicetorget vil jeg få si følgende: Du er rett og slett ei grepa dame. Ei dame jeg kan stole på og som alltid gjør jobben ordentlig. Det er aldri noe tull med deg. Du er ærekjær, punktlig og pålitelig.