Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Grunnskole/Aktuelt
Logo udir 3
Aktuelt

Ekstern skolevurdering i Fauskeskolen

Utdanningsdirektoratet har den siste tiden vært på besøk og vurdert alle grunnskolene i Fauske. Det er kommunen selv som har bedt om slik bistand. Formålet er å supplere egen kunnskap med eksterne vurderinger når skolene skal arbeide med egne utviklingsområder, knyttet til vedtatte strategiplan, i tiden framover. Målet for dette arbeidet er å utvikle Fauskeskolen slik at elevene opplever en bedre skole.

Hovedfokus for vurderingen var klasseledelse og relasjoner. Elever fra 1.-10. klasse, lærere, ledelse og foreldre ved samtlige skoler har vært intervjuet for å avdekke forbedringspunkter innenfor det valgte tema.

Fauskeskolen får mye god tilbakemelding fra disse vurderingene og gode tips til områder som kan jobbe mer med. Resultatene er offentlige og tilgjengelig.

Det er Utdanningsdirektoratet som gjennom sitt veilederkorps gjennomfører slike eksterne skolevurderinger rundt omkring i landet. Hele uke 17 var satt av til dette formålet og kommunen fikk besøk av 12 veiledere som besøkte skolene. Der ble elever på alle klassetrinn, lærere, skoleledelse og foreldre intervjuet omkring temaet klasseledelse og relasjoner. Alle skolene hadde valgt seg samme tema, et tema som på mange måter er selve grunnlaget for god læring og godt samarbeid omkring hver enkelt elev. Valg av tema er også knyttet til vedtatte strategiplan for Fauskeskolen, som ett av tre satsningsområder.

Det er inngått en avtale mellom Utdanningsdirektoratet og Fauske kommune som innebærer at kommunen får dekket alle kostnader knyttet til dette viktige utviklingsarbeidet.

Gjennom de rapportene som nå er ferdige, går det fram at en finner både kjennetegn på god praksis og praksis som må forbedres ved alle skolene. Resultatet vil bli fulgt opp ved hver enkelt skole.  

Rapportene for den enkelte skole finner dere her.

Valnesfjord skole

Vestmyra skole

Sulitjelma skole

Erikstad skole

Hauan skole

Finneid skole

Kontakt oss

Inger-Lise Busch Hansen Enhetsleder skole

Tlf 75604026

inger-lise.hansen@fauske.kommune.no

 

Erik Alvestad skolefaglig rådgiver

Tlf 75604049

erik.alvestad@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Inger-Lise Busch Hansen Enhetsleder skole

Tlf 75604026

inger-lise.hansen@fauske.kommune.no

 

Erik Alvestad skolefaglig rådgiver

Tlf 75604049

erik.alvestad@fauske.kommune.no