Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Vedtak

Detaljregulering for COOP Sulitjelma

Kommunestyret vedtok i møte 27.09, sak 087/18, det fremlagte forslag til detaljregulering for COOP Sulitjelma med planid 2018001.

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelt krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Et eventuelt krav framsettes skriftlig til Fauske kommune.

Tips en venn Skriv ut