Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Begrenset offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Vollgata 44

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-14 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til mindre endring av detaljregulering for Vollgata 44 ut til begrenset høring.

 

 

Unikus AS fremmer på vegne av Dahl Bygg AS forslag til endring av detaljregulering for Vollgata 44. Det ønskes å utnytte området innenfor B2 og B1 på annen måte enn gjeldende plan legger opp til i forhold til type bebyggelse og eiendomsgrenser.

 8yrypAAAAAElFTkSuQmCC

Rådmannen vurderer at planendringen kan gjøres innenfor rammene av en forenklet prosess, da de omsøkte endringene ikke er i strid med hovedhensikten med gjeldende plan og bidrar til å gjennomføre utbyggingen i tråd med denne. Endringen kan dermed sendes på begrenset høring i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg

Plankart
Planbeskrivelse
Bestemmelser

Eventuelle uttalelser/merknader sendes: Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no.

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 12.11.2018

Tips en venn Skriv ut