Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
Bilde forside planforslag

Høringsfrist utgått

Høring planforslag Energi- og klimaplan 2018-2030

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges planforslag for Energi- og klimaplan 2018-2030 ut til offentlig ettersyn.

Handlingsplanen er ikke utarbeidet enda, da denne skal baseres på dokumentet som nå foreligger. Handlingsplanen vil være et levende dokument som kan revideres hvert år og inneholde konkrete prosjekter som kommunestyret bør inkludere i sin økonomiplan for årene som kommer. I høringsperioden skal det utarbeides et forslag til handlingsplan som kan justeres etter høringsperioden av hoveddokumentet, slik at eventuelle gode forslag kan tas med i handlingsplanen. 

Planforslag er behandling for første gang i plan- og utviklingsutvalget. Planen legges nå ut til høring 6 uker.

Planforslag PDF document ODT document

Saksfremlegg 1. gangs behandling

Merknader til planforslaget sendes innen 10. desember 2018 til Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no

Innspill kan også sendes via skjema nederst.

Tips en venn Skriv ut