(...) Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Den inneholder 34 tiltak innenfor de fire departementenes områder. Strategien skal sørge for at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp – og vil vise retning for hvordan vi vil arbeide for å nå dette målet i de kommende årene. Strategien inneholder tiltak for alle foreldre og tiltak for foreldre med særlige behov.

HER kan du lese strategien i sin helhet.

Fauske kommune ønsker den nasjonale strategien velkommen, og ser frem til å få flere samarbeidsparter i årene som kommer.