Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart

Detaljregulering Leivset

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, 162, 177 samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger i området med tilhørende atkomst. Området er ikke regulert.

B 16EFSVyQp 4UAAAAAElFTkSuQmCC
Planavgrensing

KU-vurdering

Fauske kommune vurderer at planområdet ikke er utredningspliktig et konsekvensutredningsforskriften.

Merknader og innspill sendes til Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske, eller olpetter@online.no innen 25.03.2019.

Tips en venn Skriv ut