Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
Bilde handlingsplan

Høring/offentlig ettersyn

Høring: Handlingsplan energi- og klima 2019-2022

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til energi og klimaplanens handlingsdel på høring og offentlig ettersyn.

I slutten av 2017 foreslo rådmannen at energi- og klimaplan 2011-2014 skulle revideres, da planen var utgått og det viste seg at det var behov for nye tiltak for å møte de nasjonale og internasjonale mål. En ny plan vil kunne gi visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak som bidrar til å redusere lokale utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. Handlingsplanen som nå ligger ute til høring er en praktisk gjennomføringsplan for klimarelaterte tiltak frem til 2022. Tiltakene er knyttet opp mot målene i energi- og klimaplanen som ligger opp til sluttbehandling i kommunestyret den 28. mars.

Handlingsplan 2019-2022

Saksfremlegg - forslag handlingsplan til høring

Merknader til handlingsplanen sendes innen 5. april 2019 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no

Skjemaet under kan også brukes for å gi innspill innen fristen.
Tips en venn Skriv ut