Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Vedtak

Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark

Kommunestyret vedtok i møte 28.03, sak 007/19, det fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark med planid 2008008.

Plankart
Planbestemmelser
Vedtak

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelt krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Et eventuelt krav framsettes skriftlig til Fauske kommune.

Tips en venn Skriv ut