Pressemelding:

Fauske kommune deltar i Øvelse Nord torsdag 25.4 – for å øve krisestab, kriseteam, legesenter, servicetorg og diverse fagpersonell. Dette kan føre til redusert drift på enkelte områder i kommunen.

Hva:       Øvelse Nord (ØN) 2019 – der Fauske deltar med lokalt tilpasset scenario

Tema:   Rednings- og evakueringsøvelse med fokus på samvirke

Tid:        Torsdag 25.4.2019

Sted:     Fauske kommune, servicetorg/legesenter + andre steder???

Kontaktperson: Tom Seljeås (beredskapsleder), 911 11 185 – tom.seljeas@fauske.kommune.no

Kommunen øver jevnlig for å være best mulig rustet til en virkelig hendelse. Vi er også i år med når Nord Universitet kjører sin årlige øvelse – som de for øvrig har for 24. gang.

  • Planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid med Fauske Røde Kors, lokalt politi og Fauske vg.sk helsefag (svært viktig samarbeid for å få dette til)

  • Fauske har rundt 100 involverte deltakere lokalt (over 1500 i ØN)

  • Mange interne ressurser er reservert til øvelse denne dagen, så kommunen har redusert drift på enkelte områder

  • Fauske legekontor er stengt denne dagen – også telefon er stengt

  • Servicetorget vil bli involvert i de fleste scenarier – med ekstra trafikk både på telefon – og besøkende

  • Beredskap stab vil delta store deler av dagen

  • Øvelsen foregår mellom kl 08:00 og 15:30

  • Øvelsen kan føre til ekstra trafikk i servicetorget både på telefon – og besøkende. Vi ber om forståelse for at dette kan føre til venting. Kommunen gjør dette som et ledd i å være bedre rustet i en virkelig situasjon

Fra fjorårets øvelse:  

Gull H. Pedersen, kommunikasjonsrådgiver krise/beredskap – 90 02 95 21 gull.pedersen@fauske.kommune.no