Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har anledning til å stemme på institusjoner eller på Servicetorget, kan du søke om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Søknadsfristen er tirsdag 3. september 2019 kl. 15.00.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan sendes til berit.johnsen@fauske.kommune.no eller ta kontakt med formannskapsssekretær på 75 60 40 20.