Stor spenning for hva arkitektstudentene har funnet ut

Gjennom prosjektet «Urban trigger» har arkitektstudenter fra NTNU i Trondheim sett på hvilke drivere i samfunnet som kan løfte Fauske med ny positiv utvikling. Er det fiskeoppdrett, marmor, eller noe helt annet? Det får vi svar på i neste kommunestyremøte 5. februar.

Studentene var på besøk på Fauske ei uke i slutten av august 2019, der de kartla mulighetene som finnes i metoden «Urban trigger». Metoden går ut på å kartlegge triggere i samfunnet som kan gi retninger for hvordan vi best kan utvikle sentrum, og ellers Fauske som tettsted. Fortetting i sentrum, utvikling av sentrumsområder for å skape byrom og bolyst, næringsutvikling og ellers mulige områder som kan stå for utvikling av samfunnet for å få flere til å ville flytte til Fauske.

Resultatet gir forhåpentlig mange gode svar som Fauske kommune kan ta inn i det videre arbeidet med sentrumsplanlegging og byroms utvikling.

«Urban trigger» er et spennende prosjekt som blant annet har vært gjort i Kina, flere storbyer i Europa, men også mindre steder i Norge. Arkitektstudentene er inne i sitt siste år som studenter.

Triggerområdene som det har vært hovedfokus på:

  • Natur-ressurser: Fiskeoppdrett, marmor, skogdrift, energi 
  • Utdanning; feedback mellom industri og videregående utdanning, for å adressere det demografiske gapet i befolkningen
  • Transport; fremtidig jernbane og økt kapasitet på Nordlandsbanen

Sjekk ut disse bloggene der du kan studere nærmere hvordan de har jobbet: https://urbantriggers2019.wixsite.com/ut-fauske/3rd-project

https://urbantriggers2019.wixsite.com/ut-fauske/education

 

Vi er veldig spente på presentasjonen av arbeidet som skal skje i kommunestyremøtet 5. februar klokken 12.00. Dit kommer representanter fra ledelsen i prosjektet sammen med noen av studentene som har utført studien. Som vanlig blir møtet sendt direkte via hjemmesiden og facebook