Gregory Hautois, konstituert kommuneoverlege/smittevernlege, understreker hvor viktig det er å forstå at dette ikke er over ennå.
- Hold deg mest mulig i «eget reir», sier han med et smil. Samtidig ligger alvoret der. 
- Vi må unngå ekstra belastning på et helsevesenet som er sårbart i disse dager.
Han har også en bekymring rundt snøskredvarslingen for Salten som er på høyeste farenivå. 
- Jeg vil gjenta oppfordringen om å ikke oppsøke fritidsboliger mer enn strengt nødvendig. Også når det gjelder egen kommune, sier han og viser til de samme rådene fra regjeringen.

Hjemmepåske
Resten av helseberedskapsgruppe deler smittevernlegens bekymring.
- Vi håper at alle holder seg mest mulig hjemme i påska, sier beredskapskoordinator Helse- og omsorg, Elisabeth Larsen og minner om at dersom alle følger anbefalingene om god hygiene og avstand, er det lavere risiko for smitte. Også når du holder deg utendørs mener Folkehelsedirektoratet at risikoen er lavere: https://www.fhi.no/nyheter/2020/hjemmepaske-og-smittevern

- Hold ut
De oppfordrer oss til å bytte ut fjellvettreglene med smittevernreglene, og holde ut. Begge vil benytte anledningen til å takke alle som bidrar til at smitten ikke sprer seg- og ønske alle ei god påske.
Ordførerne i Salten har gått sammen om anbefalinger i påska: https://salten.no/forside/?News=168&template=default
Snøskredvarsel for Salten: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten/2020-04-08?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche&fbclid=IwAR390Rxaxagzba-l4YS270HThZz7xqeZXUzFAggSPgxl3l_Zlsn7-JMEPMs