I likhet med landet og verden for øvrig har frivilligheten og idretten i Fauske hatt bortimot ingen aktivitet siden Norge ble «stengt ned» i begynnelsen av mars.

Å møtes gjennom kultur og idrett gir rom for både påkobling og avkobling, identitetsfølelse og glede. Nå må vi dessverre vente med dette i den form vi er vant til. For våre aktiviteter samler fysisk våre medlemmer/deltakere; noe som myndighetene fraråder på det sterkeste. Fauskebadet, idrettshallene og andre innendørs lokaler er derfor for tiden stengt.

Kulturskolen gir undervisning via nett og biblioteket er nå kommet i gang med såkalt takeaway-service. Det finnes også muligheter for lesing av bøker på nett. Men fritidsklubber og kino kan dessverre ikke gi sine tilbud på ordinært vis. Det har likevel vært en del såkalte "gatherings" på nettet for medlemmer av Ungdommens Hus og  det jobbes med mulighetene for å streame lokale musikkinnslag/artister (intimkonserter) fra kinolokalet, men det kommer vi tilbake til.

Så langt vi har fått signaler om så vil denne forordningen vare fram til 15. juni. Det handler altså om cirka 2,5 måneder. Selv om Fauske ligger i den nasjonale bunnen når det gjelder antall smittede og koronasyke, så sier vår smittevernlege at vi på ingen måte må slappe av og tro vi nå er «over kneika», noe som også uttrykkes fra regjeringshold.

Dette vil også få konsekvenser for feiringen av 17. mai.  Vi avventer sentrale signaler som vil komme over påske, men det er urealistisk at nasjonaldagen kan feires på vanlig måte. 17. mai-komitéene i Fauske jobber nå med ulike løsninger som kan være med å likevel skape en stemning av samhold, høytid og feiring.

Om det overhode har kommet noe gunstig ut av situasjonen så må det være at vi er blitt et mer «digitalt» folkeferd. Vi har hatt en bratt læringskurve på å kommunisere via digitale plattformer der vi både kan se og høre hverandre. Det kan selvfølgelig ikke erstatte vanlige møter mellom mennesker, men gir likevel en kjærkommen impuls som gjør dagene litt lettere når «brakkesjuka» måtte melde seg. Det er også mulig å gå turer og på den måten få tømt hodet litt.    

Men i overskuelig framtid må vi hovedsakelig ses via smarttelefon, pc og andre skjermer.  

Hilsen fra enhet kultur og idrett