Det har hatt sin pris for de som bor på institusjonene Helsetunet 1, 2, Paviljong 7 og Buen, og for deres pårørende å holde stengt så lenge. Nå er det åpnet for mulige besøk, men Covid-19-pandemien er ikke over, og derfor har vi laget noen regler for hvordan besøk skal gjennomføres. Besøk avtales med den avdeling pasienten bor på. Det vil så bli foretatt en vurdering av tilsynslegen i samråd med avdelingspersonale om det er forsvarlig å gjennomføre besøket. Avdelingenes telefonnumre ligger på kommunens hjemmeside. Ta eventuelt kontakt med sentralbordet i kommunen 75 60 40 00. Vær oppmerksom på at enkelte avdelinger kun har mulighet til å gjennomføre besøk utendørs. 

Hvis besøket kan gjennomføres, ringer avdelingen opp pårørende og avtaler tid. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, kan det komme innskrenkninger på nytt. Vi ber om at forståelse for at det fremdeles er nødvendig med restriksjoner.

Hvem kan komme på besøk?
Det er kun nærmeste familie som får komme på besøk. Det kan gjøres unntak for andre personer dersom beboer ikke har nær familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, samboer, søsken, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Hvor ofte kan beboer ha besøk?
I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka. Besøket kan vare i første omgang én halv time om gangen. Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

Besøk må avtales
• Oppmøtested avtales med personell.
• Alle må skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smittesporing. Denne slettes etter ti dager.
• Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og holde minst én meter avstand til andre.
• Når været tilsier det, kan besøket foregå utendørs.
• Skal besøket foregå innendørs, vil dere bli vist til hvilket rom dere skal være på.
• Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk.
• Dersom beboer har påvist Covid 19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.

Vi gleder oss over at det er mulig å få besøk igjen.