Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

Vi har utført 697 tester per 12.08.2020. Åtte av disse er bekreftet smittet. Alle er friskmeldt. PS Informasjon om bekreftet smittetilfelle 06.08.2020, er bosatt og testet i Bodø, og dermed ikke tatt med i tallene fra Fauske kommune. 

[LES MER]
A A A

Endret trafikkmønster Hauan

Publisert

Arbeidet vil pågå fram mot sommerferien

Endret kjøremønster Hauan

Endret kjøremønster Hauan

Det nederste området av boligområdet i Hauan ble etablert for ca. 50 år siden. Vann og avløpsnett er av samme alder og regnes som høy. For å sikre en fortsatt god kvalitet og kontinuitet av vann og avløpsnettet er det nødvendig å anlegge nytt ledningsnett i Bjørkveien og Rognveien. Disse ledningene forsyner store deler av hauanområdet som ble etablert før 1980. For å sikre minst mulig tilrenning av overvann i avløpssystemet vil det samtidig bli anlagt egen overvannsledning i samme grøftetrasé. I tillegg legges det bedre til rette for bedre rengjøring av vannledningsnettet. Se kart her

I den forbindelse vil Fauske kommune, enhet VVA, skifte ut vann- og avløpsledninger i nedre del av Rognveien fra Gryttingveien til Heggveien (Hauanbakken). Seljeveien vil bli stengt i østre ende i første fase.  

I forbindelse med utskiftingen må trafikk i området benytte andre anbefalte veier. Følg oppsatte omkjøringsskilt. Trafikk fra sentrum mot Hauan anbefales i første fase å benytte Aspveien og trafikk fra Hauan mot sentrum anbefales å benytte Furuveien, se vedlegg. Det samme gjelder gang/ sykkeltrafikk. En annen oppfordring er å velge omkjøringsveien rundt Finneid.

Arbeidene planlegges oppstartet uka etter pinse og vil pågå fram mot sommerferien.

 

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker