Fauske kommune har satt opp skilt langs havet i Valnesfjord og i Fauske sentrum der mange ferdes. Skiltene viser nedbrytingstid på ulike typer avfall.
- Vi håper at disse skiltene skal forebygge og gjøre oss bevisste på at det kastes mye avfall i naturen, sier ordfører Marlen Rendall Berg og Renee Normann som er arealplanlegger ved Plan- og utviklingsavdelingen.

Verdens miljødag 2020 skilting kaia

Fokus på mangfold i 2020
Verdens miljødag markeres hvert år 5. juni. Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen. Tema for årets miljødag er kampanjen "Time for Nature" med fokus på naturmangfold. Sosiale medier vil bruke #ForNature.
I Fauske kommune er det satt et mål at forbruket av plast i kommunen skal ned i årene fremover. Det er en viktig satsing for miljøet.
- Vi er opptatt av miljø året rundt og heier på lokalt engasjement for å ivareta naturen. Ta gjerne del i dugnaden med å plukke opp søppel du finner der du ferdes, sier ordfører som også ønsker å oppfordre næringslivet til å ta et steg i miljøvennlig retning.
- Lokal mat er en ressurs vi må ta nytte av så mye som mulig. REKO-ringen som nylig er startet opp på Fauske er et godt eksempel på å få økt lokalprodusert mat. Det er også målet med Matauk-prosjektet i regi av Fauna.

Miljøfyrtårn
De forteller om miljøfyrtårnsertifisering og lignende sertifikater med fokus på virksomheters utslipp der forbruk og søppelsortering er gode eksempler på at næringsvirksomheter gjør en god jobb for miljøet.
- Vi har mange sertifiserte virksomheter, men ønsker mange flere. Kommunen jobber også med sertifisering i egen virksomhet. Så langt er administrasjonsbygget miljøfyrtårnsertifisert, og framover blir dette fokus også på rådhuset, forteller Normann.

Miljø året rundt
Fauske kommune er opptatt av miljø året rundt og heier på lokalt engasjement for å ivareta naturen. De nevner flere tiltak som kommunen er engasjert i. Blant annet satsning på opplevelser i naturen der vi blant annet kan bruke barn og unges nasjonalpark Sjunkhatten. De nevner også viktigheten av å ta vare på de naturperler vi har blant annet i Klungsetvika med sitt unike fugleliv. Også myrene med sin biodiversitet.
De tar med beitenæringa som en viktig ressurs som kan skape gode kulturlandskapet.
- Dette ønsker vi i kommunen å ta vare på gjennom god forvaltning av areal, rovvilt og støtteordninger til næringa, sier de og oppfordrer også til å gjøre en innsats med å ta vare på insekter.
- Her kan man tenke på insekthotell, blomsterbed, utsette plenklipping for å få til en fin blomstereng i hagen, eller ved å la døde trær ligge så fremt de ikke er i veien for noen.

TV-aksjonen går til WWF
Kommunen bidrar med gjennomføringen av TV-aksjonen som i år går til WWF’s arbeid for å bekjempe plast i havet.
Verdens miljødag ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Fauske kommune oppfordrer deg som innbygger til å markere denne dagen med oss.