formannskapsmøte februar 2016

Årets første formannskapsmøte

Første sak som ble behandlet i formannskapet i dag, Valnesfjord skole og flerbrukshall, ble enstemmig vedtatt  - og sendes videre til behandling i kommunestyret 11. februar. Også sak 044/16 var enstemmig, og avgjøres i kommunestyret neste uke. Se hele sakslisten her: http://www.fauske.kommune.no/moeteinnkalling-og-sakskart.273590.no.html.