Har du fått en faktura som det kan være feil ved?

For å sende faktura til kommunen: fakturamottak@fauske.kommune.no

Har du fått en faktura som du mener det kan være feil med - ring oppgitt telefonnummer, eller 75 60 40 00. 

Servicetorg, post og arkiv

Når du ringer 75 60 40 00 kommer du til vårt sentralbord. I en krise er det servicetorget som er kommunikasjonssenter. Servicetorget ligger i administrasjonsbygget. Her jobber også de som har ansvar for post og arkiv. 

Åpningstider:
Sentralbord: 08.00 - 15.30 
Besøkende: 08.00 - 14.30
Sommeråpning: 10.00 - 14.00 ( for 2021 fra 28. juni tom 6. august)
Julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuka: kl. 10.00 - 14.00

Post: det aller meste av post som kommuner til Fauske kommune, åpnes og registreres hos post/arkiv - før det blir fordelt til den enkelte saksbehandler. Dette gjelder papirpost, e-post, post via Altinn eller SvarInn. Også post som leveres i Servicetorget.  
Postliste: All post kommer på postlista - dersom saken ikke unndras offentlighet av en eller annen grunn.  

Arkiv: 

Lønn og personalavdelingen - hvordan få kontakt med de som jobber her?

Bruk gjerne e-post før du ringer

Personalavdelingen:  

Monica Johansen (personalkonsulent) - monica.johansen@fauske.kommune.no - 75 60 40 28
Marianne Andersen (personalkonsulent) - marianne.andersen@fauske.kommune.no - 75 60 40 29

Lønningsavdelingen: Telefontid 12.00 - 14.00

Marianne Josefsen (konsulent) - marianne.josefsen@fauske.kommune.no - 75 60 40 23
Britt Linda Hansen (konsulent) - britt.linda.hansen@fauske.kommune.no - 75 60 40 30

Skatteoppkrever er overført til Skatteetaten fra 01.11.2020

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Mer informasjon finner du på Skatteetaten.no. 800 80 000

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.