Pårørendeskolen i Fauske, Sørfold og Saltdal

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
Kurset holdes over 5 samlinger i kafeen på Fauske Helsetun fra kl. 18:00 til 20:30 på følgende datoer: 17.09, 24.09, 01.10, 15.10 og 24.10.
Kursavgift 400 kr. (Inkluderer kursmateriale og servering)
For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt Mona Hanssen tlf.: 465 40 002

Arrangør: Mona Hanssen
: Kafeen på Fauske Helsetun
Tid: tirsdag 10. desember 18:00
Meeting