Hjem/Om Fauske/AKAN i Fauske
Snø
AKAN i Fauske

Fauske kommunes rus- og avhengighetspolitikk

Arbeids mot rus og avhengighet - kultur og holdninger på arbeidsplassen

Rus og avhengighet er et økende problem i norsk arbeidsliv. Ledere og ansatte har et felles ansvar for å ta denne utviklingen på alvor og gjøre nødvendige grep for å snu utviklingen i vår kommune.

Fauske kommune har valgt å bruke AKAN-modellen og AKANs metodiske tilnærming i sitt arbeid arbeid mot rus og avhengiget på arbeidsplassen.

Ansatte som har eller er i ferd med å utvikle et rus- eller avhengighetsproblem kan gå inn i et formelt AKAN-opplegg. Dette opplegget er ment som en hjelp og støtte til den ansatte for å komme ut av problemet og å fortsatt kunne stå i arbeid.

Om du er pårørende, kollega, leder eller ansatt kan du ta kontakt med medlemmer i AKAN-utvalget for informasjon, støtte og veiledning.

Kontakt oss

 

 

Skole

Lisa Didriksen – Vestmyra skole

Tlf jobb: 970 16 804

Lisa.didriksen@fauske.kommune.no

 

Helse, barne/familie og miljø/habilitering

Siren Åsbakk – Rus og psykiatritjenesten

Tlf jobb: 991 03 314

Siren.aasbakk@fauske.kommune.no

 

Rådmannens stab og NAV

Marianne Josefsen – Lønn/økonomiavdelingen

Tlf jobb: 756 04 023

Marianne.josefsen@fauske.kommune.no

 

Barnehager og Kultur/idrett

Irene Lund Rothe – Hauan skole

Tlf jobb: 756 04 655

Irene.rothe@fauske.kommune.no

 

Pleie og Omsorg

Sissel Håkonsen Osnes – Hjemmestjenesten

Tlf jobb: 913 34 515

Sissel.osnes@fauske.kommune.no

 

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Even Solstad

Tlf jobb: 756 04 934

Even.solstad@fauske.kommune.no

Kontakt oss

 

 

Skole

Lisa Didriksen – Vestmyra skole

Tlf jobb: 970 16 804

Lisa.didriksen@fauske.kommune.no

 

Helse, barne/familie og miljø/habilitering

Siren Åsbakk – Rus og psykiatritjenesten

Tlf jobb: 991 03 314

Siren.aasbakk@fauske.kommune.no

 

Rådmannens stab og NAV

Marianne Josefsen – Lønn/økonomiavdelingen

Tlf jobb: 756 04 023

Marianne.josefsen@fauske.kommune.no

 

Barnehager og Kultur/idrett

Irene Lund Rothe – Hauan skole

Tlf jobb: 756 04 655

Irene.rothe@fauske.kommune.no

 

Pleie og Omsorg

Sissel Håkonsen Osnes – Hjemmestjenesten

Tlf jobb: 913 34 515

Sissel.osnes@fauske.kommune.no

 

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Even Solstad

Tlf jobb: 756 04 934

Even.solstad@fauske.kommune.no