Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt
Influensavaksine

Vi starter årets influensavaksinering!

Influensavaksine 2019

Fauske familiesenter tilbyr influensavaksinering

Åshild og Merete tilbyr kurs til barnehage-foreldre

Inspirasjonskurs for småbarnsforeldre

HVEM ER SJEFEN?

Fauske Familiesenter tilbyr kurs i alle barnehager i kommunen. Kurset er rettet mot foreldre med barn i barnehagealder.

Mallorca_300x201

Oppdaterte vaksinasjonsråd for Hepatitt A-vaksine og tyfoidvaksine

Rådene om bruk av hepatitt A-vaksine og tyfoidvaksine ved reiser til Thailand, Malaysia, Cuba og flere europeiske land er endret.

Reisevaksine 2018_350x329

Reisevaksine og annen vaksinasjon

Tid: Hver fredag mellom klokken 12:15-14:30

Ta kontakt på telefon 75 60 43 00 for timebestilling.

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten den risikoen det er å gjennomgå selve sykdommen.

 

Fødsel og ammeforberedende kurs

Fødsel- og ammeforberedende kurs

Dato for kommende kurs:
  • Mandag 2. september 2019
  • Mandag 25.november 2019
 
 
Nasjonal foreldrestøttestrategi_250x246

Foreldrestøtte

Fra kommunal til nasjonal strategi

Fauske kommunen har i mange år hatt foreldrestøtte i fokus, og siden 2011 har foreldrestøtte utgjort en del av kommunens folkehelse-strategi. Kommunen utarbeidet slagordet "Robuste foreldre = robuste barn" som ledd i implementeringen av satsingen. Fauske har hentet inspirasjon fra Sverige, da svenskene allerede i 2009 besluttet å utvikle en nasjonal foreldrestøtte-strategi. Nå har også den norske regjerning utarbeidet en norsk strategi for foreldrestøtte; Trygge foreldre - trygge barn.

Farskap

Erklæring av farskap

Nye rutiner

Er dere samboere og venter barn?  Fra 1. februar 2018 kom det nye rutiner knyttet til  Erklæring av farskap.

Nyfødtperm_300x450

Nyfødtpermen

HER finner du en snarvei til "nyfødtpermen" som benyttes ved hjemmebesøk og på helsestasjonen.

Stafettloggen

Kommunens samhandlingsverktøy

Stafettlogg

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettlogg» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.

Individuell plan_300x275

Individuell plan (IP)

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.