Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Aktuelt
Verktøykasse2017_150x114

Veileder S-team-sirkel

Saksgang i forkant av eventuell henvisning

Der læreren er bekymret for en elevs utbytte av opplæringen drøftes bekymringen først med rektor. I samråd med elev/foreldre settes det inn tiltak som kan fremme læring og avhjelpe vanskene. Det er viktig at skolen har systemer som fanger opp og følger opp elevens vansker i den ordinære opplæringen. Det må jobbes over tid og tiltak må evalueres.

Nytt statlig program for fremtidig folkehelsearbeid i kommunene

Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale helseforskjellene i psykisk helse skal reduseres.