Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Legetjenester/Aktuelt
Barn som pårørende bilde

Barn som pårørende

Snakk med barna

15. juni 2018

Fauske Kommune er i gang med et arbeid omkring barn som pårørende. Barn har ifølge Helsepersonelloven (§10a) rett til informasjon når mor, far eller søsken er syk. Helsepersonell har plikt til å bidra til at barna får informasjon tilpasset alder og utvikling, dette i samarbeid med barnets foreldre. En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) gir helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør.

Kjernejournal

Kjernejournal - Tryggere helsehjelp i akutte situasjoner

29. november 2016

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal

 

Logg inn for å se din kjernejournal eller finn mer inforamsjon på https://helsenorge.no/kjernejournal/

 

Info til pasienter ved Havnegården legesenter

Nytt fra 1. desemeber 2016

07. november 2016

Fra 1. desember overtar Fauske kommune pasientlistene til Havnegården legekontor som stenger døren fra denne dato. Med andre ord overtar kommunen de to fastlegehjemlene.