Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Flyktningtjenesten/Aktuelt
Hender

Velkommen til oss

06. april 2010

Målsetting for tjenesten

  • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
  • Arbeide for integrering og likestilling.
  • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
    raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet.

Helsetjenester for flyktninger

06. april 2010

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.