Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske/Aktuelt
Informasjon

Anmodning om assistanse

For å gjøre det enklere for deg/dere i kontakten med TIMS-teamet, har vi utarbeid et skjema som kan være til hjelp. Skjemaet vil gi dere en idé om hvilken informasjon vi tenker er nyttig og viktig å vite om for oss i teamet. Vi minner om at e-post ikke er en trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post.

Stafettloggen

Kommunens samhandlingsverktøy

Stafettlogg

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettlogg» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.