Forhandlingene har ført til at Havnegården legesenter har valgt å avvikle fra 1. desember 2016. De to legene ved senteret er begge tilbudt stilling i kommunen. Steinar Kristiansen har permisjon fra sin stilling i forbindelse med utdanning. Det er ansatt vikar for Kristiansen – fra 1. oktober. Kommunen har ikke inngått avtale med Kristiansen etter dette, men har fått positive signaler.

Den andre legen ved Havnegården, Stig-Rune Rørvik, har takket nei til en kommunal fastlegestilling. Dette beklager vi sterkt. Kommunen vil nå utlyse hans stillingshjemmel. Fauske kommune overtar driften av de to fastlegehjemlene, og vil sørge for at alle pasienter får tildelt ny fastlege. HELFO vil sende brev til alle i god tid før 1. desember, vedrørende tildeling av fastlege.

Angående Brygga legekontor, er det sendt ut skriftlig forslag til avtale. Det pågår avsluttende dialog i disse dager, og vi forventer signering innen neste uke. Alle pasienter kan være trygge på at de vil få tildelt ny fastlege innen rimelig tid. 

Dersom noen har spørsmål, kan disse rettes til enhetsleder helse:

Hilde Sørensen 75 60 41 62 eller 932 04 162

eventuelt mail:  hilde.sorensen@fauske.kommune.no