ScreenHunter_382 Jun

NÅ KAN DU FORHÅNDSBESTILLE

Andre bind av gårdshistoria er snart klar til lansering

I løpet av august/september vil 2. bind av Gårdshistorien for Fauske kommune være ferdigstilt, og klart for salg.  Endelig dato vil bli offentliggjort senere.
Gårdshistorie er en delsjanger av den norske bygdeboksjangeren. Gårdshistorien drøfter vanligvis historien til hvert gårdsbruk, eventuelt hierarkisk i form av egne avsnitt om navne- eller matrikkelgården og så avsnitt om det enkelte gårdsbruket.
NEDERST I DENNE SAKEN KAN DU NÅ FORHÅNDSBESTILLE BOKA!

Firebinds-verk
Asbjørn Lind kan i løpet av august/september, presentere det andre bindet av denne serien som til slutt skal ende i fire bind.
Det første bindet omhandletområdet Rødås-Kluhgset, mens dette andre bindet omhandler området Øynes-Sulitjelma. 
Arbeidet med å utvikle bokserien startet sommeren 2012, og er et samarbeid mellom forfatteren og bygdeboknemnda i Fauske kommune.

Historisk verk2013-10-23 12.22.00.jpg
Alle fire bøkene omhandler som nevnt historien til hvert gårdsbruk og utviklingen av det fra bruket ble grunnlagt og fram til i dag.
Det første bindet vil være på 354 sider, og det presenteres også mye bildemateriale.
Asbjørn Lind (bildet) som også har vært forfatter for gårdshistorien i Sørfold, sier at han har utviklet seg som forfatter, og klarer å språklig sett å formidle mer av inntrykk, og materiale enn tidligere.  Han sier også at han er stolt over verket slik det ligger nå.


Utsalgssteder for boka vil for øvrig være bibliotekene i kommunen, samt Servicetorget.
I løpet av august vil også dette kunne bli oppdatert, og andre utsalgssteder vil bli offentliggjort.

FORHÅNDSBESTILL BOKA OG FÅ DEN TILSENDT:
Pris pr. bok: kr 650,- + evt.forsendelseskostnader
Hentes på Servicetorget