Firebinds-verk
Asbjørn Lind kan i løpet av august/september, presentere det andre bindet av denne serien som til slutt skal ende i fire bind.
Det første bindet omhandletområdet Rødås-Kluhgset, mens dette andre bindet omhandler området Øynes-Sulitjelma. 
Arbeidet med å utvikle bokserien startet sommeren 2012, og er et samarbeid mellom forfatteren og bygdeboknemnda i Fauske kommune.

Historisk verk2013-10-23 12.22.00.jpg
Alle fire bøkene omhandler som nevnt historien til hvert gårdsbruk og utviklingen av det fra bruket ble grunnlagt og fram til i dag.
Det første bindet vil være på 354 sider, og det presenteres også mye bildemateriale.
Asbjørn Lind (bildet) som også har vært forfatter for gårdshistorien i Sørfold, sier at han har utviklet seg som forfatter, og klarer å språklig sett å formidle mer av inntrykk, og materiale enn tidligere.  Han sier også at han er stolt over verket slik det ligger nå.


Utsalgssteder for boka vil for øvrig være bibliotekene i kommunen, samt Servicetorget.
I løpet av august vil også dette kunne bli oppdatert, og andre utsalgssteder vil bli offentliggjort.

FORHÅNDSBESTILL BOKA OG FÅ DEN TILSENDT: