Statens vegvesen skal på vegne av Nordland Fylkeskommune utføre vedlikeholdsarbeid i nevnte tunneler. Arbeidet starter søndag 9. oktober, og vil pågå frem til 22. desember. Arbeidet utføres kveld/natt og tunnelene må periodevis holdes stengt. Tider for trafikkavvikling vil være:

Kl. 18.00-22.00: Trafikkavvikling med ledebil. Opptil 15 minutters ventetid må påregnes

Kl. 22.00-06.00: Tunnel stengt.

Trafikk slippes gjennom med ledebil kl. 24.00 og kl. 03.00.

Arbeidet vil pågå alle dager unntatt fredager og lørdager i oddetallsuker. Det jobbes i én tunnel av gangen.

For trafikkinformasjon kontaktes Vegtrafikksentralen på telefon 175.

 Utrykningskjøretøy i oppdrag kan passere fritt.