Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2020-2024

Budsjettdokument - kommunedirektørens forslag

Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Betalingsregulativ 2021
Momentum budsjettnotat 2021
Renovasjonsgebyr 2021

Formannskapets innstilling til kommunestyret - offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonsbygget, Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 25. november 2020 fram til kommunestyrets behandling 11. desember 2020.

​Formannskapets innstilling

Budsjettforslag fra de politiske partier

Budsjettforslag fra FRP, H, KRF og SP

Budsjettforslag fra AP

Supplerende informasjon

Politisk virksomhet .xlsx

Godtgjørelse folkevalgte 14-20.xlsx

Svar på henvendelse ang. administrasjonskost.docx PDF document ODT document

Fordeling av budsjett per område.docx PDF document ODT document

Utvikling adm utgifter 2016 2024.xlsx

Formuesskatt Fauske kommune.docx PDF document ODT document

Spørsmål om endring av antall medlemmer i formannskapet i løpet av valgperioden

Høringsuttalelser

Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole
Uttalelse fra FAU ved Valnesfjord skole
Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg (KFUF)
Vedtak fra partssammensatt utvalg 24.11.20
​Budsjettkommentar 2021 fra Norsk Sykepleierforbund Fauske
Budsjettuttalelse for 2021 fra Fagforbundet Fauske
​Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg
Budsjettuttalelse 2021 Utdanningsforbundet Fauske
Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjett 2021
Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag 2021
​Creo - Budsjettuttalelse 2021
Budsjettuttalelse fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
​Budsjett 2021 - Nasjonalforeningens demensforening protesterer mot nedlegging av sykehjemsplasser
​Uttalelse fra Fauske idrettsråd
​Basseng i Sulitjelma - Kommentar til budsjettforslag 2021
Brukerutvalgene - Noen observasjoner og kommentarer til Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021
Innspill fra Marius Fagerli
Utfordring med flere personer med demens i Fauske- Nye tall 02.12.20 - Hukommelsesteamet i Fauske kommune
​Innspill til budsjett og økonomiplan fra Norsk bibliotekforening Nord
​Uttalelse til budsjett 2021 fra styret i Fauske Frivilligsentral