Hjem/Tjenester/Vann, vei og avløp/Avløp

Avløp

Fauske kommune drifter fire avløpsanlegg. To av anleggene heholdsvis på Fauske og Furnes (Skaft) i Valnesfjord er av typen silanlegg. Avløpsanleggene i Daja v/fjellandsbyen og i Østerkløft er biologisk/kjemisk renseanlegg.

Silanleggene og renseanleggene er bygd i tråd med de krav som gjelder mht. utslippstillatelse gitt av Nordland Fylkeskommune. Slammet som blir silet ut ved silanleggene blir samlet opp i konteiner og fraktet til IRIS sitt mottaksanlegg i Vikan for kompostering. I tillegg til å drifte disse anleggene har kommunen driftsnsvaret for ca. 150 km. ledningsnett samt totalt 25 pumpestasjoner herav 9 stasjoner i Valnesfjord.

Tømming av private slamavskillere utføres av entreprenør som kommunen har inngått avtale med.