ungdomsrådet i  kommunestyret

Barn og unge fikk starte kommunestyremøtet

Underholdning fra kulturskolen i kinosalen sto først på programmet til kommunestyret som har møte i dag. Det ble ei fin stund for representantene som har ei lang saksliste foran seg. Vel tilbake i kantina på administrasjonsbygget, entret ungdomsrådet talerstolen. De fikk stor applaus fra salen for sitt flotte bidrag.