Oppvekstkonferansen

Fylkesmannens oppvekstkonferanse

Barn og unge i fokus

- Barn utgjør 20 prosent av befolkningen - men 100 prosent av framtida. Derfor er det viktig at de blir sett og hørt, presiserte professor dr. juris Lena R.L. Bendiksen på Fylkesmannens oppvekstkonferanse der også Fauske var tilstede med flere deltakere. http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Nyheter/Nyhet2/