Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Energi og klima/Barn og unge

Har du forslag til tiltak? Send innspill!

Barn og unges interesser er viktig!

Bilde barn og hund

Barn og ungdom er fremtiden, og de høster mest av dagens innsats for å redusere klimaendringer. Derfor er det viktig at vi inkluderer barn og unge i alt vi gjør for å redusere klimaendringer. Vi ønsker deres innspill på planer, tiltak og kampanjer. Kommunen ønsker samtidig å få til flotte barnevennlige områder som bidrar til trivsel og lek i nærheten av skoler og boliger.

Vi kan være kreative på mange måter med for eksempel lokalmatproduksjon i drivhus hvor barn bestemmer hva som skal dyrkes, eller flotte turløsninger mens vi ivaretar våtmarksområder som har en viktig funskjon i forhold til vannregulering og naturverdier. Et annet eksempel kan være grønne møteplasser og gater med frukttraær i Fauske sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma. Disse vil gi et stort løft til både trivsel i tettsteder, naturverdier, og ikke minst kunnskap på hvor frukt kommer fra.

Kommunen oppfordrer barn, unge og deres representanter til å sende innspil på handlingsplanen, slik at vi kan gjøre mer for barn og ungdom i årene som kommer.