Følgende koronatiltak/endringer gjelder for oppvekst og kultur, Fauske kommune, fra og med tirsdag 18. januar 2022.

  • Skoler driftes på grønt nivå fra og med tirsdag 18.01. 
  • Barnehagene driftes videre på gult nivå. 
  • Voksenpedagogisk senter (voksenopplæring) driftes på grønt nivå fra og med 18.1.22.
  • Fauskebadet er fra og med 18.1. åpent for alle. Smittevernfaglige råd skal overholdes: Begrensninger i antall besøkende, hold avstand, vis hensyn og følg koronareglene.
  • Kinoen: Inntil 160 i salen. Anbefalingen fra Regjeringen er 200, men når man tar 1-metersregelen i bruk betyr det at Kinoen nå kan ta imot 160 stk. 
  • Biblioteket: Åpent. Smittevernfaglig drift.
  • Kulturskolen: Normal drift igangsatt på teletunet, og i tråd med smittevernanbefalinger.
  • Ungdomsklubbene: Begrensninger i antall besøkende. Smittevernet overholdes.

Endringer kan komme på kort varsel ut fra gjeldende smittesituasjon i kommunen. Følg med på kommunens hjemmeside.