Geir Løding (bildet), som er gartner i Idrett- og friluftsavdelingen, vil komme på besøk for å vurdere om dette er trær som vi kan benytte. Vi vil dermed ta utgiften med å få det fjernet fra deres hage, mot at vi får benytte det som juletre på de ulike steder vi har juletre i kommunen.

Vi får formodentlig et flott tre, og du blir kanskje kvitt et problem, sier Geir Løding.
Det er trær i tettbebygd strøk som vi vil komme å vurdere, avslutter han.

Kontakt oss på telefon hvis du vil få vurdert om ditt tre passer for oss, sier Geir Løding.

91244186 (Geir Løding)
97676986 (Bent Sollund)