Sulitjelmafjellene - parkering i påska 2018

Ber folk følge bestemmelsene for parkering

Retningslinjer for parkering på strekningen Daja - Jakobsbakken

Over tid har det vært utfordringer rundt parkering i Sulitjelma vinterstid. Dette gjelder området fra Daja til Jakobsbakken. Fauske kommune har sammen med samarbeidspartnere investert flere millioner i utvidelse av parkeringsareal. For å utnytte disse på en best mulig måte i høysesongen (vinterferie, påske og ved større arrangement) ble det ble for vinteren 2017 innført retningslinjer og disse blir nå videreført.

Fauske kommune og Statskog ønsker at flest mulig skal få sette fra seg bilene enten de skal på hytta, dagstur eller på scootertur. Om det parkeres en bil med henger tar denne fort opp 3-4 parkeringsplasser. Dette ønsker vi å unngå. De ber også om at bileiere parkerer så tett som mulig og tenker at det skal være greit for alle som ønsker seg til fjells.

Det blir skiltet med forbudt å sette fra seg tilhengere på parkeringsplassene i området fra Kjellvannskrysset, Skihytta og Jakobsbakken. Forbudet gjelder ikke parkeringsplassen ved scooterløypa i Daja. Samtidig vil det bli lagt til rette for parkering av tilhengere på det gamle industriområdet på Sandnes. I tillegg til at det er til hinder for at flest mulig skal få parkere bilene sine, handler det også om sikkerhet ved nødvendig utrykning fra nødetatene og brøyting av området.

For å ivareta dette vil det heller ikke bli tillatt å parkere snøscootere på parkeringsplassene. Disse skal parkeres på egnet plass utenfor vei og parkeringsareal.

Vi ønsker alle god tur til fjells og vis hensyn!

Statskog         Fauske kommune         Sulitjelma hytteforening