Hvem kan få støttekontakt

Personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp for å kunne delta på aktiviteter. Målet er å gi mulighet for en meningsfull fritid for alle. 

Både barn, ungdom og voksne trenger støttekontakter.

Kriterier for å bli støttekontakt

Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover. For å skape stabiitet for brukeren er det ønskelig at du kan ta oppdraget over tid. Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det kan være en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker. Det viktigste er personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre.

Det vil tilbys nybegynnersamtale, løpende veiledning og oppfølging ved behov.

Det kreves politiattest for støttekontakter som utfører oppdrag for mindreårige eller utviklingshemmede.

Alle må undertegne lovfestet taushetserklæring.

Slik søker du

Du registrerer din interesse ved å sende inn en søknad.

Fortell kort om deg selv, dine erfaringer og fritidsinteresser. 

Dette gjør det enklere å finne riktig person til riktig oppdrag.

Vi kontakter deg og gir tilbakemeldinger på din søknad og kaller deg eventuelt inn på et intervju.

Hva kan vi tilby?

En meningsfull, fleksibel og lærerik jobb.

Lønn etter fastsatte satser

Oppfølging og veiledning

Dekning av utgifter til aktiviteter inntil en viss sum

Aktivitetstips

Eksempler på aktiviteter:

Gå på kino/teater/konsert

Følge på fritidsaktiviteter

Ta en prat på kafe

Fjell, sykkel eller fisketur

Fotballkamp

Fysisk aktivitet

Danse