Fauske kommune ny logo_100x33

4 tomter i Tyttebærveien og 6 tomter i Moltebærveien

Boligtomter til salgs

Fauske kommune har for salg 4 boligtomter i Tyttebærveien og 5 boligtomter i Moltebærveien i Hauan. Tomtene vil være byggeklare fra 15. mai 2015

Tomtene selges fortløpende etter skriftlig søknad og ved at det inngås bindende kjøpekontrakt hvor frister og salgsbetingelser fremkommer. Salget starter mandag 23. mars 2015 kl 08:00. Oppmøte hos enhet Plan/utvikling på Administrasjonsbygget.

Søknadsskjema og kart over området

For nærmere opplysninger kan leder plan/utvikling kontaktes tlf  75604059 / 95938301