Brannvernordningen i Fauske kommune

Brannsjef i Salten Brann, Rolf Søtorp, om brannvernordningen i Fauske kommune:

Fauske sin brannvernordning er satt opp med 30 brannmannskaper hvorav 6 til enhver tid er på hjemmevakt. Brannmannskapene har to stasjoner for oppmøte den ene i Fauske og den andre i Sulitjelma. Mannskapene som er ansatt i brannvernordningen er svært pliktoppfyllende og møter raskt på brannstasjonen eller på skadestedet når en hendelse oppstår. I tillegg er de profesjonelle og effektive når de arbeider for å redusere konsekvensen av branner og ulykker.

Alle hendelser som det rykkes ut på registreres nøyaktig i vår 110-nødsentral og vi kan til enhver tid se hvor brannbilene befinner seg og når og hvordan de kjører frem til en ulykke.

For utrykningen i Fauske knyttet til den siste alvorlige sjøulykken var båten som står klar for utrykning i Fauske brannstasjon på vannet i løpet av syv minutter etter at alarmen gikk, i ytterligere fire minutter hadde vi dessverre turtallsproblemer med påhengsmotoren på beredskapsbåten. 11 minutter etter at alarmen gikk var vi på vannet og klar til innsats med funksjonelt materiell.

For å forhindre i størst mulig grad at det kan oppstå forsinkelser vil vi gå nøye gjennom våre rutiner for sjekk av funksjonalitet på materiellet og treffe nødvendige tiltak.

Båten i Fauske var ikke en del av brannvernordningen som ble vedtatt ved opprettelsen av samarbeidet i Salten om brannberedskapen. Båten kom på plass etter initiativ fra nåværende ordfører i Fauske kommune. Det er viktig å understreke at båten ikke ble overført til Fauske brannstasjon fordi den foreldet, hadde en dårlig funksjon eller var for gammel for brannvernet andre steder i Salten.

Den ble overført for å styrke handlingsmulighetene for brannmannskapene i Fauske.

Grunnen til at ble mulig å overføre båten var at våre eiere vedtok å innføre beredskap for redningsdykkere i Salten og samtidig legge til rette for å kjøpe en større båt som raskt kan forflytte seg i hele regionen med mye personell og materiell om bord. Denne båten har vi valgt å plassere i Bodø siden redningsdykkerne befinner seg der. Å opprettholde og etablere redningsdykkere i beredskap er svært krevende og forutsetter at man er brannmann på heltid og i kasernert vakt.

Å få til etableringen av redningsdykkere var en stor utfordring for våre eiere og for selskapet. Den enkelte måtte bestå krevende fysiske tester, omfattende helsesjekk og bestå eksamen i en sertifisert utdanning som strekker seg over 10 uker. I tillegg måtte det anskaffes en betydelig mengde materiell og etableres øvelser. Siden vi må til Trondheim eller Tromsø for å finne tilsvarende etablering av redningsdykking så var det en svært viktig og god politisk beslutning som førte til at vi nå kan nå hele vår region med redningsdykkere enten med båt eller med helikopter fra 330 skvadronen.

Det er viktig for meg å formidle at brannvernordningen i Fauske i dag er langt sterkere enn det som opprinnelig ble vedtatt og at både materiell, brannbiler, HMS og brannmannskaper holder et høyt nivå.

Samlet sett i regionen har vi tilgang på både spesialkompetanse, stor slagkraft og svært tjenestevillige og profesjonelle mannskaper.

 

Vennlig hilsen

Rolf Søtorp
Brannsjef

Tips en venn Skriv ut