Du kan administrere din egen hverdag

Med en BPA-ordning kan du administrere din egen hverdag, ved at du selv skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Brukerstyrt personlig assistanse gir deg større muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv enn for eksempel hjemmetjenester.

Tjenestebeskrivelse BPA er en alternativ organisering  av praktisk, personlig og sosial bistand til sterkt funksjonshemmede personer som har et sammensatt og omfattende behov for tjenester både i og utenfor hjemmet.

Bruker må kunne inneha arbeidsleder-rollen

Tjenestemottaker skal ha medbestemmelse ved ansettelsen av assistent.

Hvem kan få BPA?

Tjenesten innvilges til personer med omfattende bistandsbehov.

Bistandsbehovet skal være stabilt og varig.

Tjenestemottaker skal kunne ivareta arbeidslederrollen. Unntaksvis kan en representant ivareta arbeidslederrollen.

Rettighetsfestet der bruker er under 67 år, har bistandsbehov over 32 timer pr uke, skal også vurderes ved bistandsbehov fra 25 timer pr uke, når øvrige kriterier er tilstede. Tjenester som krever medisinsk faglig kompetanse samt natt-tjeneste skal ikke inngå i ordningen.